Welkom op de website van De Buitenwereld

Wanneer je autisme, ADHD of bijvoorbeeld een angststoornis hebt, dan reageer je anders op dagelijkse situaties. De Buitenwereld is er voor ouders en kinderen die bijzondere zorg nodig hebben. De Buitenwereld biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding voor kinderen met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis. Er zijn kleine groepen en een vaste structuur. Kinderen leren zelfredzaamheid en kunnen volop sociale vaardigheden opdoen. En als het nodig is bieden we ook individuele (gezins)begeleiding of begeleiding op school.

Gespecialiseerde begeleiding van De Buitenwereld

Wanneer u de zorg voor uw kind wilt onderbrengen bij De Buitenwereld, dan heeft u daar een verwijzing van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT), Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Sociaal Kernteam (SKT) of een (huis)arts/specialist voor nodig. Dit zijn teams van deskundigen die sinds 1 januari 2015 onder de gemeente vallen. Met één van deze teams kunt u bespreken wat de beste zorg voor uw kind(eren) is. Zij zorgen ook voor een eventuele verwijzing (ook wel beschikking, toeleiding of indicatie genoemd). Voor vragen rondom een verwijzing kunt u terecht bij ons Clientbureau, te bereiken via 010-2862765 optie 2.

De Buitenwereld, een verlengstuk van school en thuis.