De Egelbloem

Utrechtlaan 83
3137 RG  Vlaardingen (Zuid-Holland)
06 138 837 60
Teamleider a.i.: Nathalie Smit, 06 508 59 763

Op deze locatie bieden we groepsbegeleiding na schooltijd aan voor kinderen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag.