De Egelbloem

Vettenoordstraat 49
3131 TP  Vlaardingen (Zuid-Holland)
(010) 234 46 52
Teamleider a.i.: Nathalie Smit, 06 508 59 763

Op deze locatie bieden we groepsbegeleiding na schooltijd aan voor kinderen met een autismespectrumstoornis in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. De locatie is geopend van maandag t/m vrijdag.